Bezpieczeństwo

RODO – Zmiany w ochronie danych osobowych

May 28, 20187 min read
Posegregowane dokumenty w szafce zamykanej na klucz
Photo by Maksym Kaharlytskyi on Unsplash

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, zostało wprowadzone w życie 25 maja 2018 roku przez Unię Europejską. To jedna z największych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w ostatnich latach. Wprowadzenie RODO stanowi kluczowy moment dla firm i organizacji, które przetwarzają dane osobowe mieszkańców UE, wprowadzając szereg nowych wymagań i obowiązków.

TL;DR

RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) wprowadzone przez UE w maju 2018 roku, to kluczowa zmiana w ochronie danych osobowych. Zwiększa ono kontrolę osób fizycznych nad ich danymi, wprowadza obowiązek raportowania naruszeń, zaostrza kary za nieprzestrzeganie przepisów i wzmocnienie odpowiedzialności firm. Aby dostosować się do RODO, firmy muszą przeglądać swoje procesy przetwarzania danych, wzmocnić środki bezpieczeństwa i być gotowe do demonstracji zgodności z nowymi przepisami. Silesian Solutions oferuje wsparcie w dostosowaniu się do RODO, zapewniając doradztwo, optymalizację procesów i wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego.

Co to jest RODO?

RODO (GDPR po angielsku, General Data Protection Regulation) to rozporządzenie Unii Europejskiej, które zrewolucjonizowało podejście do ochrony danych osobowych w Europie. Jego głównym celem jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych osobowych dla wszystkich osób w UE, jednocześnie zapewniając im większą kontrolę nad swoimi danymi.

Główne założenia RODO

RODO zostało stworzone z myślą o ochronie danych w świecie, w którym cyfrowa przestrzeń staje się coraz bardziej wszechobecna. Jego główne założenia to:

 • Zwiększona Transparentność: RODO wymaga od organizacji jasnego i zrozumiałego informowania osób, od których zbierają dane, o sposobie ich używania. To obejmuje wymóg uzyskania wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Prawo do Dostępu i Sprostowania: Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych przechowywanych przez organizacje i może żądać ich sprostowania, jeśli są one nieprawidłowe.

 • Prawo do Bycia Zapomnianym: RODO wprowadza możliwość żądania usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma już potrzeby ich przechowywania lub jeśli osoba wycofała swoją zgodę na ich przetwarzanie.

 • Ochrona Danych „od Projektowania i Domyślnie”: Organizacje są zobowiązane do wdrażania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych już na etapie projektowania systemów oraz domyślnie we wszystkich działaniach przetwarzania danych.

Wpływ RODO na firmy i organizacje

RODO nakłada na firmy i organizacje szereg nowych obowiązków, między innymi:

 • Ocena Ryzyka i Ochrona Danych: Firmy muszą przeprowadzać regularne oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych i wdrażać odpowiednie środki bezpieczeństwa.

 • Rejestrowanie Działalności Przetwarzania: Organizacje są zobowiązane do prowadzenia rejestrów swoich działań przetwarzania danych, co pomaga w demonstrowaniu zgodności z RODO.

 • Mianowanie Inspektora Ochrony Danych (IOD): W niektórych przypadkach firmy muszą mianować IOD, który nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych.

Dlaczego RODO jest tak ważne?

Wprowadzenie RODO jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z ochroną danych w cyfrowym świecie. Zapewnia lepszą kontrolę nad danymi osobowymi, zwiększa zaufanie konsumentów i przyczynia się do tworzenia bezpieczniejszego środowiska cyfrowego. Dla firm, przestrzeganie RODO nie tylko zmniejsza ryzyko naruszeń danych i potencjalnych kar, ale także buduje wizerunek odpowiedzialnej i godnej zaufania marki.

Kluczowe zmiany wprowadzone przez RODO

RODO wprowadziło szereg istotnych zmian, które mają na celu wzmocnienie ochrony danych osobowych i zwiększenie odpowiedzialności organizacji w całej Unii Europejskiej. Oto niektóre z najważniejszych zmian:

 1. Większa kontrola nad danymi: RODO znacząco zwiększa prawa jednostek do kontroli nad ich danymi osobowymi. Najważniejsze z tych praw to:

  • Prawo do bycia zapomnianym: Osoby mogą żądać usunięcia swoich danych, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub gdy wycofają zgodę na ich przetwarzanie.
  • Prawo do dostępu do danych: Osoby mają prawo uzyskać dostęp do swoich danych przechowywanych przez organizacje oraz informacje o tym, jak te dane są wykorzystywane.
  • Prawo do przenoszenia danych: Zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych od jednego usługodawcy do drugiego.
 2. Obowiązek raportowania naruszeń: RODO wymaga od organizacji raportowania naruszeń danych osobowych do odpowiednich organów nadzorczych w ciągu 72 godzin od ich wykrycia. Ponadto, w przypadkach, gdy naruszenie może negatywnie wpłynąć na prawa i wolności osób, organizacje muszą również powiadomić osoby, których dane dotyczą.

 3. Zaostrzone kary za naruszenia: RODO wprowadza surowe sankcje finansowe za naruszenia przepisów. Kary mogą sięgać do 20 milionów euro lub do 4% rocznego obrotu globalnego firmy, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. To stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich regulacji, podkreślając wagę przestrzegania przepisów o ochronie danych.

 4. Wzmocnienie zasady odpowiedzialności: Firmy i organizacje muszą aktywnie wykazywać zgodność z RODO, co oznacza konieczność wdrożenia odpowiednich procedur i mechanizmów ochrony danych. Obejmuje to m.in. prowadzenie rejestrów działalności przetwarzania, przeprowadzanie ocen wpływu na ochronę danych oraz, w niektórych przypadkach, mianowanie Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Te zmiany znacząco wpłynęły na sposób, w jaki organizacje w UE i poza nią przetwarzają dane osobowe, stawiając na pierwszym miejscu prywatność i bezpieczeństwo jednostek.

Jak przygotować się na RODO?

Przystosowanie się do wymogów RODO to nie tylko obowiązek, ale też szansa na wzmocnienie zaufania klientów i poprawę zarządzania danymi w Twojej firmie. Oto kluczowe kroki, które pomogą Ci przygotować się do RODO:

Przegląd Procesów Przetwarzania Danych

 1. Inwentaryzacja Danych: Zidentyfikuj wszystkie dane osobowe, które przetwarzasz, w tym ich źródła, sposób przechowywania i wykorzystania. Zrozumienie przepływu danych w Twojej organizacji jest kluczowe.

 2. Ocena Zgodności: Przeanalizuj, czy Twoje obecne metody przetwarzania danych są zgodne z RODO. Sprawdź, czy masz odpowiednie zgody na przetwarzanie danych i czy są one zgodne z wymaganiami dotyczącymi ich przechowywania i usuwania.

 3. Aktualizacja Polityk i Procedur: Upewnij się, że Twoje polityki prywatności, procedury bezpieczeństwa i inne dokumenty są zaktualizowane zgodnie z wymaganiami RODO.

Wzmocnienie Środków Bezpieczeństwa

 1. Ochrona Danych od Projektowania: Wprowadź mechanizmy ochrony danych już na etapie projektowania systemów i produktów.

 2. Bezpieczeństwo Cybernetyczne: Wzmocnij swoje środki cybernetyczne, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

 3. Szkolenia dla Pracowników: Prowadź regularne szkolenia dla swoich pracowników, aby byli świadomi wymogów RODO oraz najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych.

Korzystanie z Zewnętrznej Ekspertyzy

 1. Konsultacje z Ekspertami: Rozważ skorzystanie z pomocy zewnętrznych doradców lub konsultantów specjalizujących się w RODO, aby uzyskać pomoc w dostosowaniu się do nowych regulacji.

 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD): Rozważ mianowanie IOD, który będzie nadzorować zgodność z przepisami o ochronie danych i służył wsparciem w tej dziedzinie.


Skontaktuj się z nami w Silesian Solutions, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie w osiągnięciu pełnej zgodności z RODO i ochronie cennych danych.

W Silesian Solutions, rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie, że Twoja firma jest w pełni zgodna z przepisami RODO. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, jesteśmy w stanie dostarczyć indywidualnie dopasowane rozwiązania, które pomogą Twojej organizacji nie tylko przestrzegać obowiązujących przepisów, ale również zwiększyć zaufanie klientów oraz bezpieczeństwo danych.

Nasza Oferta obejmuje:

 • Indywidualne Konsultacje: Nasi eksperci przeprowadzą szczegółową analizę obecnych procesów przetwarzania danych w Twojej firmie i zidentyfikują obszary wymagające dostosowania do wymogów RODO.

 • Szkolenia i Warsztaty: Organizujemy szkolenia dla pracowników, które pomagają zrozumieć wymogi RODO oraz wdrażać najlepsze praktyki ochrony danych.

 • Wsparcie Techniczne i Prawne: Zapewniamy pomoc w aspektach technicznych i prawnych związanych z zabezpieczeniem danych i przestrzeganiem przepisów RODO.

 • Długoterminowa Współpraca: Oferujemy długoterminowe wsparcie i doradztwo, aby Twoja firma mogła na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się przepisów i trendów w ochronie danych.

Dlaczego warto wybrać Silesian Solutions?

 • Doświadczenie i Specjalistyczna Wiedza: Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów w dziedzinie ochrony danych i zgodności z RODO.

 • Indywidualne Podejście: Rozumiemy, że każda firma jest unikatowa. Dostarczamy rozwiązania skrojone na miarę potrzeb Twojej organizacji.

 • Kompleksowe Rozwiązania: Oferujemy pełen zakres usług, od oceny zgodności po wdrożenie niezbędnych zmian i szkolenia.

Nie ryzykuj kary za niezgodność z RODO. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zapewnić sobie spokój ducha i ochronę dla Twojej firmy oraz danych Twoich klientów. W Silesian Solutions, jesteśmy gotowi pomóc Ci osiągnąć pełną zgodność z RODO i zabezpieczyć przyszłość Twojej działalności w cyfrowym świecie.

RODOGDPR