Bezpieczeństwo / Marketing

Google blokuje strony bez certyfikatu (SSL) – rewolucja w IT

June 10, 201812 min read
Logo Google na ściance działowej
Photo by Kai Wenzel on Unsplash

Google od lipca 2018 roku - z wydaniem najnowszej wersji przeglądarki internetowej Chrome 68 - wprowadza rewolucyjne zmiany dotyczące wyszukiwania i wyświetlania stron internetowych. Strony bez szyfrowania SSL (Secure Socket Layer) będą oznaczone jako niebezpieczne. To znaczący przełom w kwestii bezpieczeństwa internetowego.

TL;DR

Nowa wersja artykułu omawia zmiany wprowadzone przez Google w oznaczaniu stron bez certyfikatu SSL jako niebezpiecznych. Podkreśla znaczenie SSL/TLS w Internecie dla ochrony danych, wiarygodności stron, SEO i zgodności prawnej. Zawiera przewodnik po implementacji SSL, jego rolę w budowaniu zaufania online oraz wpływ na SEO. Artykuł podkreśla również usługi Silesian Solutions w zakresie SEO i bezpieczeństwa cyfrowego.

Kontekst zmian Google

W ostatnich latach Google intensywnie skupia się na poprawie bezpieczeństwa i wiarygodności internetu. To bezpośrednio przekłada się na ich decyzje dotyczące algorytmów wyszukiwania i wyświetlania stron. Taka koncentracja na bezpieczeństwie nie jest przypadkowa. W erze cyfrowej, gdzie dane stały się nowym złotem, ochrona informacji użytkowników i zapewnienie bezpiecznego dostępu do treści internetowych to klucz do utrzymania zaufania użytkowników.

Dlaczego Google wprowadza zmiany?

 1. Poprawa Bezpieczeństwa Użytkowników: Google, jako lider wśród wyszukiwarek internetowych, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapewnienie, że użytkownicy są chronieni przed zagrożeniami online. Wprowadzenie wymogu posiadania certyfikatu SSL (Secure Socket Layer) dla stron internetowych to krok w kierunku zapewnienia, że wszelkie dane przesyłane między użytkownikiem a stroną są szyfrowane i chronione.

 2. Wiarygodność Stron Internetowych: Strony z certyfikatem SSL są postrzegane jako bardziej wiarygodne. Google, promując te strony, daje sygnał, że priorytetem jest bezpieczeństwo i wiarygodność treści.

 3. Zmiany w Zachowaniach Użytkowników: Wraz z rosnącą świadomością cyfrową, użytkownicy stają się bardziej wymagający co do bezpieczeństwa swoich danych. Google reaguje na te zmiany, dostosowując swoje algorytmy do oczekiwań użytkowników.

Jak te Zmiany Wpływają na Ogólną Strategię Bezpieczeństwa w Internecie?

 1. Podniesienie Standardów Bezpieczeństwa: Wprowadzenie SSL jako standardu dla stron internetowych podnosi ogólne standardy bezpieczeństwa w internecie. Strony, które nie dostosują się do tych wymogów, mogą zostać uznane za mniej bezpieczne, co wpływa na ich wiarygodność i widoczność.

 2. Edukacja Użytkowników: Poprzez oznaczanie stron bez SSL jako niebezpiecznych, Google edukuje użytkowników na temat znaczenia bezpieczeństwa danych online.

 3. Wpływ na Praktyki SEO: Zmiany te mają również bezpośredni wpływ na optymalizację pod kątem wyszukiwarek (SEO). Strony z certyfikatem SSL mogą być lepiej oceniane przez algorytmy Google, co skłania właścicieli stron do inwestowania w bezpieczeństwo i jakość swoich witryn.

Podsumowując, decyzje Google w zakresie wymogu SSL mają dalekosiężne konsekwencje dla całego ekosystemu internetowego. Skupienie się na bezpieczeństwie i wiarygodności nie tylko wpływa na widoczność stron w wynikach wyszukiwania, ale także kształtuje sposób, w jaki użytkownicy i właściciele stron postrzegają znaczenie bezpieczeństwa danych online.

Historia i Ewolucja SSL

Rozwój protokołu SSL (Secure Socket Layer) to fascynująca podróż przez historię cyfrowego bezpieczeństwa. SSL stanowi fundament dla bezpiecznego przesyłania danych w internecie i jego historia jest kluczowa dla zrozumienia, jak ewoluowały praktyki zabezpieczeń online.

Początki SSL

 1. Wczesne Dni Internetu: W latach 90. XX wieku, gdy internet zaczął zyskiwać na popularności, pojawiła się potrzeba zabezpieczenia przesyłanych danych. W tym czasie większość transmisji danych odbywała się bez szyfrowania, co stwarzało ryzyko przechwytywania i manipulacji informacjami.

 2. Narodziny SSL: SSL został opracowany przez Netscape Communications w 1994 roku. Pierwsza wersja, SSL 1.0, nigdy nie została opublikowana z powodu poważnych luk bezpieczeństwa, ale szybko pojawiła się ulepszona wersja, SSL 2.0.

Rozwój i Udoskonalenie

 1. SSL 3.0: W 1996 roku Netscape wydał SSL 3.0, znacznie ulepszoną wersję protokołu, która naprawiała wcześniejsze błędy i zapewniała silniejsze szyfrowanie.

 2. Ewolucja w TLS: W 1999 roku SSL ewoluował w TLS (Transport Layer Security), który został ustandaryzowany przez IETF (Internet Engineering Task Force). TLS 1.0 był w dużej mierze oparty na SSL 3.0, ale z dodatkowymi usprawnieniami bezpieczeństwa.

SSL/TLS w Nowoczesnym Internecie

 1. Wersje TLS: Po TLS 1.0 pojawiły się kolejne wersje: TLS 1.1, 1.2, a najnowsza – TLS 1.3 – została opublikowana w 2018 roku. Każda kolejna wersja wprowadzała udoskonalenia w szyfrowaniu i wydajności.

 2. SSL/TLS jako Standard Bezpieczeństwa: Dzisiaj SSL/TLS jest uznawany za standard w zabezpieczaniu komunikacji internetowej. Jest szeroko stosowany w przeglądarkach internetowych, systemach e-mail, aplikacjach mobilnych i wielu innych technologiach.

Znaczenie SSL/TLS

 1. Ochrona Danych: SSL/TLS jest kluczowy dla ochrony danych osobowych, danych finansowych i innych wrażliwych informacji przesyłanych przez internet.

 2. Zaufanie Użytkowników: Certyfikaty SSL/TLS są wykorzystywane do weryfikacji tożsamości stron internetowych, co buduje zaufanie użytkowników do witryn internetowych.

 3. Wpływ na SEO: Google i inne wyszukiwarki promują używanie SSL/TLS, traktując je jako jeden z czynników rankingowych w SEO.

Podsumowując, SSL/TLS nie tylko zrewolucjonizował sposób, w jaki dane są chronione w internecie, ale także stał się nieodzownym elementem budowania zaufania w cyfrowym świecie. Jego rola w zapewnieniu bezpieczeństwa i prywatności online jest nieoceniona, a jego ciągła ewolucja gwarantuje, że będzie on nadal odgrywać kluczową rolę w zabezpieczaniu cyfrowej komunikacji.

SSL a Ochrona Danych Osobowych

SSL (Secure Socket Layer), a obecnie jego bardziej zaawansowana wersja TLS (Transport Layer Security), odgrywa kluczową rolę w ochronie danych osobowych użytkowników w Internecie. Jego zastosowanie jest szczególnie ważne na stronach internetowych, które zajmują się przetwarzaniem wrażliwych danych, takich jak strony e-commerce, bankowości online czy usług medycznych.

Jak SSL Chroni Dane Osobowe?

 1. Szyfrowanie Danych: Podstawową funkcją SSL jest szyfrowanie danych przesyłanych między przeglądarką użytkownika a serwerem strony internetowej. To oznacza, że wszelkie informacje, takie jak dane karty kredytowej, adresy, hasła czy dane zdrowotne, są przesyłane w formie zaszyfrowanej. Nawet jeśli dane zostaną przechwycone, są one niezrozumiałe bez odpowiedniego klucza dekodującego.

 2. Autentykacja Serwera: SSL umożliwia weryfikację tożsamości strony internetowej. Użytkownik może mieć pewność, że łączy się z autentyczną stroną, a nie z fałszywą witryną stworzoną do wyłudzenia danych (phishing).

 3. Ochrona przed Modyfikacją Danych: SSL zapobiega także nieautoryzowanym zmianom danych podczas transmisji, co jest istotne w zapobieganiu atakom typu man-in-the-middle, gdzie atakujący może próbować manipulować przesyłanymi danymi.

Dlaczego Jest To Kluczowe dla Stron Internetowych, Zwłaszcza Tych E-commerce?

 1. Budowanie Zaufania Klientów: Użytkownicy coraz częściej szukają wskaźnika bezpieczeństwa (np. zielonej kłódki w pasku adresu przeglądarki), który jest synonimem SSL/TLS. Obecność certyfikatu SSL na stronie e-commerce zwiększa zaufanie klientów do bezpieczeństwa transakcji.

 2. Ochrona Wrażliwych Danych: E-commerce często wymaga od klientów podania wrażliwych informacji finansowych. SSL zapewnia, że te dane są bezpiecznie szyfrowane, minimalizując ryzyko kradzieży danych.

 3. Wymóg Prawny i Standardy Branżowe: W niektórych jurysdykcjach stosowanie SSL/TLS jest wymagane prawnie, szczególnie w branżach, które przetwarzają dane osobowe. Ponadto, standardy branżowe, takie jak PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) dla branży płatniczej, wymagają stosowania SSL/TLS.

 4. Poprawa Pozycji w Wynikach Wyszukiwania: Google i inne wyszukiwarki preferują strony zabezpieczone SSL, co oznacza, że strony e-commerce z SSL mają większe szanse na wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania, co przekłada się na większy ruch i potencjalne zyski.

Podsumowując, SSL/TLS jest nie tylko niezbędnym narzędziem do ochrony danych osobowych użytkowników, ale również stanowi istotny element budowania zaufania i reputacji online, co jest kluczowe dla sukcesu w świecie e-commerce i innych usług online.

Wpływ na SEO i Widoczność Stron

SEO w Epoce Google i Bing

W ostatnich latach, zarówno Google jak i Bing, znacząco wpłynęły na strategie SEO, adaptując swoje algorytmy do coraz bardziej zaawansowanych i zróżnicowanych wymagań użytkowników. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na to, jak strony internetowe są indeksowane i wyświetlane w wynikach wyszukiwania.

Wpływ Google na SEO

 1. Znaczenie SSL/TLS: Google zwiększyło wagę bezpiecznych połączeń w swoim algorytmie rankingowym. Strony z certyfikatem SSL/TLS są preferowane, co wpływa na ich wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania.

 2. Skupienie na Jakości Treści: Google kontynuuje koncentrację na wartościowych, dobrze napisanych i oryginalnych treściach, które odpowiadają zapytaniom użytkowników.

 3. Mobilne Pierwsze Indeksowanie: Wzrost znaczenia urządzeń mobilnych doprowadził do wprowadzenia przez Google mobilnego pierwszego indeksowania, co oznacza, że wersje mobilne stron mają priorytet w indeksowaniu i rankingach.

Wpływ Bing na SEO

 1. Inny Algorytm Rankingowy: Bing, choć ma mniejszy udział w rynku, także kładzie nacisk na jakość treści i bezpieczne połączenia, ale jego algorytm może różnić się od Google pod względem wagi poszczególnych czynników.

 2. Integracja z Microsoftem: Bing jest ściśle powiązany z innymi produktami Microsoftu, co może wpłynąć na strategie SEO, zwłaszcza w kontekście integracji z platformami takimi jak LinkedIn.

Strategie Optymalizacji Pod Kątem Nowych Wymogów Google

Aby dostosować się do zmieniających się algorytmów i wymagań Google, istnieje kilka kluczowych strategii SEO, które mogą być wykorzystane:

 1. Optymalizacja Pod Kątem Featured Snippets i PAA Boxes: Skupienie się na tworzeniu treści, które odpowiadają bezpośrednio na konkretne pytania użytkowników, zwiększa szansę na pojawienie się w tych ważnych elementach SERP (Search Engine Results Page).

 2. Szybkość i Optymalizacja Mobilna: Upewnienie się, że strona jest zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych i ładuje się szybko, jest kluczowe dla lepszego rankingowania.

 3. Używanie Strukturalnych Danych (Schema Markup): Implementacja strukturalnych danych na stronie pomaga wyszukiwarkom lepiej rozumieć kontekst i zawartość strony, co może poprawić widoczność w wynikach wyszukiwania.

 4. Wysokiej Jakości Treści: Tworzenie wartościowych, unikalnych i angażujących treści, które odpowiadają na zapytania użytkowników i wyróżniają się na tle konkurencji.

 5. Budowanie Linków i Autorytetu: Inwestowanie w budowanie autorytetu strony poprzez zdobywanie wysokiej jakości linków zwrotnych oraz tworzenie treści, które naturalnie generują linki i udostępnienia.

Pamiętaj, że optymalizacja SEO to proces ciągły, który wymaga dostosowywania się do bieżących trendów i zmian w algorytmach wyszukiwarek. Regularne śledzenie wyników i dostosowywanie strategii jest kluczowe dla utrzymania i poprawy widoczności strony w wynikach wyszukiwania.

Jak Przygotować się na te Zmiany?

Przewodnik Implementacji SSL

Implementacja SSL (Secure Socket Layer) na swojej stronie internetowej jest kluczowym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa danych użytkowników i poprawieniu widoczności w wynikach wyszukiwania. Oto krok po kroku, jak to zrobić:

 1. Wybór Dostawcy Certyfikatów SSL

  • Znalezienie Dostawcy: Wybierz wiarygodnego dostawcę certyfikatów SSL. Istnieje wiele firm oferujących różne rodzaje certyfikatów, od darmowych opcji (np. Let's Encrypt) do płatnych, bardziej zaawansowanych rozwiązań.
  • Rodzaj Certyfikatu: Wybierz rodzaj certyfikatu odpowiedni dla Twojej strony. Możesz wybrać między certyfikatem podstawowym, dziką kartą (dla wielu subdomen) lub rozszerzonym certyfikatem weryfikacji (EV).
 2. Zakup i Generowanie Certyfikatu

  • Proces Zakupu: Po wybraniu dostawcy i rodzaju certyfikatu, przejdź przez proces zakupu na ich stronie.
  • Generowanie CSR (Certificate Signing Request): Aby uzyskać certyfikat SSL, musisz wygenerować CSR na swoim serwerze. CSR to blok kodu wysyłany do wystawcy certyfikatu, który zawiera Twoje dane.
 3. Instalacja Certyfikatu na Serwerze

  • Instalacja Certyfikatu: Po otrzymaniu certyfikatu SSL od dostawcy, musisz go zainstalować na swoim serwerze. Proces ten różni się w zależności od używanego serwera i panelu zarządzania hostingiem.
  • Konfiguracja HTTPS: Upewnij się, że Twoja strona korzysta teraz z protokołu HTTPS. Może to wymagać zmiany ustawień w pliku .htaccess, aby przekierować cały ruch z HTTP na HTTPS.
 4. Weryfikacja i Testowanie

  • Sprawdzenie Instalacji: Użyj narzędzi online, takich jak SSL Checker, aby upewnić się, że Twój certyfikat jest poprawnie zainstalowany i że Twoja strona jest dostępna przez HTTPS.
  • Testowanie Kompatybilności: Przetestuj swoją stronę pod kątem kompatybilności z różnymi przeglądarkami i urządzeniami, aby upewnić się, że SSL działa poprawnie.
 5. Monitorowanie i Utrzymanie

  • Monitorowanie Wydajności: Monitoruj wydajność swojej strony po przejściu na HTTPS. Zwróć uwagę na czasy ładowania strony i ewentualne problemy z bezpieczeństwem.
  • Odnowienie Certyfikatu: SSL/TLS certyfikaty mają datę wygaśnięcia. Upewnij się, że odnawiasz swój certyfikat na czas, aby uniknąć problemów z bezpieczeństwem i widocznością strony.

Pamiętaj, że implementacja SSL nie jest tylko kwestią techniczną, ale także ważnym elementem budowania zaufania wśród użytkowników i poprawy Twojej pozycji w wynikach wyszukiwania. Regularne monitorowanie i utrzymanie SSL jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa i wydajności strony.

Oto zoptymalizowana wersja tekstu, uwzględniająca poprawki językowe, SEO, marketingowe oraz dobre praktyki prowadzenia blogów firmowych:

Podsumowanie

SSL jako Nowy Standard w Internecie

SSL (Secure Socket Layer) i jego następca TLS (Transport Layer Security) stały się nowym standardem w Internecie, stanowiąc fundament bezpiecznego przesyłania danych. Jego znaczenie dla firm i użytkowników internetu jest niepodważalne z kilku powodów:

 1. Bezpieczeństwo i Prywatność: SSL/TLS chroni dane przesyłane między użytkownikiem a stroną internetową, zapobiegając ich przechwytywaniu i manipulacji.

 2. Budowanie Zaufania: Certyfikat SSL/TLS jest znakiem zaufania dla użytkowników, świadczącym o trosce firmy o bezpieczeństwo danych klientów.

 3. Lepsze Pozycjonowanie w Wyszukiwarkach: Google i inne wyszukiwarki preferują strony zabezpieczone przez SSL/TLS, co wpływa na lepsze pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania.

 4. Wymogi Prawne i Zgodność: W niektórych branżach i regionach obecność certyfikatu SSL/TLS jest wymagana prawnie, co czyni go nie tylko kwestią dobrych praktyk, ale również koniecznością zgodności.

Firmy muszą dostosować się do tych zmian, aby nie stracić na widoczności i bezpieczeństwie. Niezależnie od wielkości firmy, branży czy rodzaju świadczonych usług, SSL/TLS staje się niezbędnym elementem cyfrowej obecności.

Rozważania na Temat Przyszłości SEO

SEO (Search Engine Optimization) jest dynamiczną dziedziną, która nieustannie ewoluuje wraz ze zmianami w algorytmach wyszukiwarek i rosnącym znaczeniem innych platform internetowych, takich jak Bing czy media społecznościowe.

 1. Adaptacja do Zmieniających się Algorytmów: Wyszukiwarki stale modyfikują swoje algorytmy, aby dostosować się do nowych wyzwań i trendów w Internecie. Firmy muszą być na bieżąco z tymi zmianami, aby skutecznie pozycjonować swoje strony.

 2. Rozwój Platform Alternatywnych: Bing, choć mniejszy od Google, także wpływa na SEO. Media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram czy LinkedIn, stają się coraz ważniejsze w strategiach marketingowych i SEO, rozszerzając pole działania pozycjonowania.

 3. SEO Holistyczne i Wielokanałowe: Przyszłość SEO może wymagać bardziej holistycznego podejścia, obejmującego zarówno optymalizację dla wyszukiwarek, jak i obecność w mediach społecznościowych oraz innych platformach cyfrowych.

 4. Skupienie na Jakości i Wartości dla Użytkownika: Niezależnie od zmian technologicznych, jakość i wartość treści pozostaną kluczowymi czynnikami w SEO. Tworzenie treści, które są przydatne, informacyjne i angażujące dla użytkowników, pozostanie istotą skutecznego SEO.

Wnioskując, przyszłość SEO będzie wymagała ciągłego dostosowywania się do zmieniających się algorytmów wyszukiwarek, rozwoju technologii oraz zmian w zachowaniach użytkowników. Firmy, które są w stanie szybko adaptować się do tych zmian i skutecznie wykorzystywać różne platformy cyfrowe, będą miały większe szanse na sukces w cyfrowym świecie.


W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata SEO, kluczem do sukcesu w cyfrowej przestrzeni jest elastyczność i zdolność do szybkiego przystosowania się do nowych trendów. Firmy, które skutecznie adaptują się do ewoluujących algorytmów wyszukiwarek i zmieniających się zachowań użytkowników, stają przed szansą na zwiększenie swojej widoczności i pozycji na rynku.

W tym miejscu Silesian Solutions wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom, oferując innowacyjne rozwiązania i profesjonalne wsparcie, które pomogą Twojej firmie wykorzystać pełen potencjał SEO. Nasze produkty i usługi są zaprojektowane tak, aby wspierać Cię w każdym aspekcie cyfrowej transformacji – od optymalizacji SEO, przez bezpieczeństwo danych, aż po wykorzystanie najnowszych technologii.

Wybierając Silesian Solutions, decydujesz się na partnera, który pomoże Ci zaistnieć i prosperować w dynamicznie zmieniającym się cyfrowym świecie.

GoogleSSLSEO